TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

KINH DOANH WEBSITE

QUYỀN LỢI:

Mô tả công việc:

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Thỏa thuận lương & thưởng:

Thời gian thử việc: 2 tháng | Lương cứng:  3 triệu VNĐ

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG

không nhận được lương cứng, chuyển sang nhận ở tháng thứ 2.
Yêu cầu tháng thứ 2 phải có tối thiểu 2 hợp đồng & đạt doanh số tối thiểu 20 triệu thì được lãnh % từ các hợp đồng đó + lương cứng của tháng thứ 2 và cả tháng đầu.
Đạt chỉ tiêu => Làm chính thức.

THÁNG ĐẦU KHÔNG CÓ HĐ, THÁNG 2 CÓ HĐ NHƯNG KHÔNG ĐẠT DOANH SỐ:
=> 2 trường hợp sau:

* Tháng thứ hai chỉ được 1 hợp đồng, thì chỉ nhận % của hợp đồng đó => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.
* Tháng thứ hai được 2 hợp đồng trở lên nhưng ko đạt doanh số => nhận % của hợp đồng đó + 70% lương cứng.

THÁNG THỨ 3 : LƯƠNG CỨNG 4 TRIỆU.

- Yêu cầu: tổng 3 tháng đầu đạt doanh số tối thiểu 40 triệu.
- Nếu không đạt doanh số => nhận % từ hợp đồng + 70% lương cứng => chuyển thành cộng tác viên không hưởng lương.

Làm việc chính thức - Lương cứng:  4 triệu VNĐ/tháng

– Doanh số tối thiểu của tháng: 25 triệu.
– Tổng 3 tháng của quý đạt doanh số tối thiểu : 70 triệu.
– Tổng kết 2 Quý liền đạt 160 triệu => thưởng.
– Tổng kết 2 Quý liền đạt 180 triệu => nâng mức lương lên 4.5 triệu/tháng.
– Tổng kết 2 Quý liền không đạt doanh số tối thiểu => Chuyển về cộng tác viên không hưởng lương

Form Đăng Ký Ứng tuyển: