fbpx ...

Thiết Kế Ấn Phẩm

Giá Thiết kế ấn phẩm

Tên công việcThời gian thực hiệnSố lần chỉnh sửaĐơn giá (Vnd)Ghi chú
Vẽ lại Logo1 ngày1100K- Chuyển về file vector
Poster1 ngày3300K
Thiết kế danh thiếp, thẻ treo1 ngày2250K
Thiết kế Tờ rơi A4, A52 ngày3300K
Thiết kế Tờ rơi A3 mặt2 ngày3400K
Thiết kế tem nhãn decal2 ngày3150K
Thiết kế giấy tiêu đề (Letter head))1 ngày3200K
Thiết kế bao thư1 ngày3200K
Thiết kế Folder2 ngày3400KKích thước 22 x 31cm, 4 mặt
Thiết kế Catalogue3-5 ngày5200K/trang
Banner đăng FB2 - 3 giờ2230K- 70-99 hình/tháng => 180K/hình.
- 100 hình/tháng => 150K/hình.
Banner tuỳ biến theo desktop và mobile (dùng cho website)3-4 giờ2300K

Giá Thiết Kế Logo

Đặc trưng
KHỞI NGHIỆP
490K
CƠ BẢN
2.900K
NÂNG CAO
4.900K
CHUYÊN NGHIỆP
13.900K
Phương án thiết kế
Thay tên, đổi màu từ kho dữ liệu
Thiết kế theo lĩnh vực kinh doanh
Thiết kế mới
Thiết kế mới, phát triển thương hiệu
Số mẫu
1
2
3
5
Số lần chỉnh sửa
0
5 lần
10 lần
Không giới hạn
Phối cảnh logo
Branding giude
Hỗ trợ chỉnh sửa sau bàn giao
1
3
5
Thời gian thiết kế
2 ngày
5 ngày
7 ngày
10 ngày
Tạm ứng trước khi thiết kế
100%
50%
50%
50%
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.