...

Thiết kế website

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

THIẾT KẾ WEBSITE

CĂN BẢN

- Sử dụng mẫu website có sẵn trong kho web mẫu
- Tặng kèm bộ video hướng dẫn học thiết kế web cho người không rành lập trình, giúp bạn quản trị hệ thống website.
2
,999 triệu
VNĐ
 • Bàn giao suorce code
 • Sản phẩm cho biến thể (màu sắc, size)
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Tính năng thanh toán giỏ hàng
 • Tính phí ship theo quận huyện
 • Thanh toán đơn hàng bằng Momo / ZaloPay
 • Wislist (sản phẩm yêu thích)
 • So sánh nhiều sản phẩm với nhau
 • Tích hợp boxchat Messenger / Zalo
 • Tích hợp công cụ SEO
 • Quản lý thư viện hình ảnh thông minh
 • Cài đặt SSL chứng nhận website an toàn
 • Chức năng thông báo đơn hàng ảo
  (Hỗ trợ cho Marketing)
 • KHÔNG Hỗ trợ thay đổi bố cục và tính năng theo yêu cầu.
 • Tích hợp bộ soạn thảo đa năng Element Pack Pro
  (Key bản quyền)
 • Tích hợp bộ tạo dữ liệu động Jet Plugin
  (Key bản quyền trị giá 1 triệu)
 • Tối ưu hiệu xuất tải trang 3 giây đổ lại và điểm Google Pagespeed từ 90 trở lên

THEO YÊU CẦU

- Thiết kế chức năng & giao diện theo yêu cầu.
- Tặng kèm bộ video Hướng dẫn học thiết kế web cho người không rành lập trình, giúp bạn quản trị hệ thống website.
+12
triệu
VNĐ
 • Bàn giao suorce code
 • Sản phẩm cho biến thể (màu sắc, size)
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Tính năng thanh toán giỏ hàng
 • Tính phí ship theo quận huyện
 • Thanh toán đơn hàng bằng Momo / ZaloPay
 • Wislist (sản phẩm yêu thích)
 • Chức năng so sánh nhiều sản phẩm với nhau
 • Tích hợp boxchat Messenger / Zalo
 • Tích hợp công cụ SEO
 • Quản lý thư viện hình ảnh thông minh
 • Cài đặt SSL chứng nhận website an toàn
 • Chức năng thông báo đơn hàng ảo
  (Hỗ trợ cho Marketing)
 • Hỗ trợ thay đổi bố cục và tính năng theo yêu cầu trong 1 tháng sau khi hợp đồng được thanh lý
 • Tích hợp bộ soạn thảo đa năng Element Pack Pro
  (Key bản quyền) => tính năng
 • Tích hợp bộ tạo dữ liệu động Jet Plugin
  (Key bản quyền. QÙA TẶNG ! Trị giá 1 triệu)
 • Tối ưu hiệu xuất tải trang 3 giây đổ lại và điểm Google Pagespeed từ 90 trở lên (HOT)

NÂNG CAO

- Tùy biến lại giao diện dựa trên mẫu có sẵn.
- Tặng bộ video Hướng dẫn học thiết kế web cho người không rành lập trình, giúp bạn quản trị hệ thống website.
5
,999 triệu
VNĐ
 • Bàn giao suorce code
 • Sản phẩm cho biến thể (màu sắc, size)
 • Bộ lọc sản phẩm
 • Tính năng thanh toán giỏ hàng
 • Tính phí ship theo quận huyện
 • Thanh toán đơn hàng bằng Momo / ZaloPay
 • Wislist (sản phẩm yêu thích)
 • So sánh nhiều sản phẩm với nhau
 • Tích hợp boxchat Messenger / Zalo
 • Tích hợp công cụ SEO
 • Quản lý thư viện hình ảnh thông minh
 • Cài đặt SSL chứng nhận website an toàn
 • Chức năng thông báo đơn hàng ảo
  (Hỗ trợ cho Marketing)
 • Hỗ trợ thay đổi bố cục và tính năng theo yêu cầu trong 2 tuần sau khi hợp đồng được thanh lý
 • Tích hợp bộ soạn thảo đa năng Element Pack Pro
  (Key bản quyền) => tính năng
 • Tích hợp bộ tạo dữ liệu động Jet Plugin
  (Key bản quyền trị giá 1 triệu)
 • Tối ưu hiệu xuất tải trang 3 giây đổ lại và điểm Google Pagespeed từ 90 trở lên (Tuỳ chọn thêm)
BẢNG GIÁ

CÁC CHỨC NĂNG TÍCH HỢP THÊM

 • Hệ thống phễu lọc khách hàng tiềm năng 7.000.000 vnđ

  Giá bao gồm:
  - Chương trình, công cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình.
  - 1 buổi training chiến lượt marketing sử dụng với chương trình này (tặng kèm tài liệu).
  (giới thiệu phễu lọc)

 • Hệ thống liên kết tiếp thị 3.000.000 vnđ

  Giá bao gồm:
  - Chương trình, công cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình.
  - 1 buổi training chiến lượt marketing sử dụng với chương trình này (tặng kèm tài liệu).

 • Tối ưu hiệu xuất tải trang 3.000.000 vnđ/ năm

  Cam kết về tốc độ thực tế theo cảm nhận của người truy cập thực tế từ 3 giây trở lại và điểm số Google Pagespeed

 • Chèn quảng cáo tùy ý vào video 3.000.000 vnđ

  Cho phép chèn quảng cáo (video hoặc hình ảnh) vào bất cứ thời điêm nào trong video chính dù là video chính đó được link từ youtube từ hosting, và cho phép bấm vào mẫu quảng cáo để đi tới trang web khác. (ứng dụng cho hình thức Affiliate)

 • Tự đồng bộ clip từ kênh Youtube về website 2.000.000 vnđ

  Upload video lên kênh Youtube của bạn thì tự động video đó xuất hiện trên trang web của bạn luôn.

 • Tạo 1 trang landingpage theo yêu cầu riêng 1.5 - 4 triệu vnđ

  1 trang đơn gồm nhiều slide nội dung bên trong có Form lấy thông tin người truy cập

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.