Hướng dẫn cấu hình WordPress Settings

Cài đặt WordPress trong phần cài đặt là cơ hội để bạn tùy chỉnh và cấu hình trang web theo ý muốn. Tại đây, bạn sẽ khám phá những điều quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ trang web và cả các plugin bạn đang sử dụng. Cùng bắt đầu hành trình xây dựng trang web bán hàng của thôi nào !

Continue reading