Quản lý xuất sắc NPV – 2019

Chia sẻ lên mạng xã hội

Clip intro giới thiệu Quản Lý Xuất Sắc của NPV năm 2019.

Các dự án khác