...

test timeline

01

NHẬN YÊU CẦU & BÁO GIÁ

 • Khách hàng yêu cầu làm website, cung cấp thông tin cho Nheoweb.
 • Đội ngũ Nheoweb tiếp nhận yêu cầu và thông tin của khách hàng.
 • Gửi mẫu giao diện và báo giá
02

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

 • Khách hàng phản hồi lại, chốt phương án thiết kế.
 • Hai bên thỏa thuận, thống nhất hợp đồng: Giá cả, tiến độ, thanh toán...
 • Ký kết hợp đồng, thanh toán trước 50% chi phí làm web.
03

THIẾT KẾ GIAO DIỆN DEMO

 • Từ 3-7 ngày, Nheoweb triển khai thiết kế trang chủ và các trang con, gửi khách hàng kiểm tra bản demo online.
 • Khách hàng xác nhận và có từ 3-5 ngày để liệt kê các chi tiết muốn chỉnh sửa ở bản demo.
04

CHỈNH SỬA LẦN 2

 • Nheoweb có 2-3 ngày tiến hành chỉnh sửa bản demo theo yêu cầu phản hồi của khách hàng ở Bước 3 và gửi khách hàng kiểm tra lại bản demo.
 • Khách hàng xác nhận và có 2-3 ngày để liệt kê các chi tiết muốn chỉnh sửa ở bản demo lần 2.
05

CHỈNH SỬA LẦN CUỐI

 • Nheoweb tiến hành chỉnh sửa các chi tiết nhỏ còn sót trên bản demo lần cuối trong 1-2 ngày theo yêu cầu để hoàn thiện. 
 • Khách hàng có 1-2 ngày để duyệt lại & hoàn tất quá trình chỉnh sửa.
06

BÀN GIAO WEB & HƯỚNG DẪN

 • Thanh lý hợp đồng, khách hàng thanh toán 50% chi phí còn lại. 
 • Nheoweb bàn giao source code của website hoàn chỉnh cho khách hàng.
 • Hướng dẫn khách hàng quản trị website trực tiếp hoặc online qua Teamviewer/ Ultraview.
Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.