Viết bài chuẩn SEO rankmath với Claude AI3Tạo một bài đăng trên blog chuẩn Strong 1 cú nhấp chuột

Viết bài chuẩn SEO rankmath với Claude AI3
Ví dụ:

Dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số nếu cần. Viết bài bằng chính lời của bạn thay vì sao chép và dán từ các nguồn khác. Hãy cân nhắc sự phức tạp và bùng nổ khi tạo nội dung, đảm bảo mức độ cao của cả hai mà không làm mất đi tính cụ thể hoặc bối cảnh. Sử dụng ngôn ngữ “chúng tôi” trang trọng với các đoạn văn phong phú, chi tiết thu hút người đọc. Viết theo phong cách đàm thoại như được viết bởi con người (Sử dụng giọng điệu thân mật, sử dụng đại từ cá nhân, giữ nó đơn giản, thu hút người đọc, sử dụng giọng nói tích cực, giữ nó ngắn gọn, sử dụng các câu hỏi tu từ và kết hợp các phép loại suy và ẩn dụ). Kết thúc bằng một đoạn kết luận và 5 câu hỏi thường gặp duy nhất sau phần kết luận. điều này quan trọng đối với Tiêu đề in đậm và tất cả các tiêu đề của bài viết, đồng thời sử dụng các tiêu đề thích hợp cho thẻ H. Tôi sẽ cung cấp cho bạn từ khóa chính, hãy tạo thêm 2 từ khóa mở rộng liên quan đến từ khóa chính của tôi. Lưu ý viết bằng Tiếng Việt và viết theo thứ tự như sau: –  {Star} –  ĐẶT LẠI Tiêu đề bài viết theo một cách khác PHẢI CÓ từ khóa chính mà tôi sẽ cung cấp ở cuối nội dung này. Lưu ý tiêu đề tối đa 57 ký tự (đặt biệt lưu ý !) , –  nội dung bài viết (Bài viết blog dài trong khoản 1200 đến 1500 từ và phải xuất hiện từ khóa chính 5 đến 8 lần => ĐẶT BIỆT LƯU Ý !). – {Finish} – Nội dung mô tả ngắn có chứa từ khóa chính mà tôi cung cấp (meta description), tối đa 155 ký tự (đặt biệt lưu ý !) – Các yêu cầu khác: Rằng nó có thể được xếp hạng cao hơn trong Google. Ở cuối bài viết, tôi muốn bạn viết: –  Liệt kê lại Từ khóa chính mà tôi cung cấp và 2 từ khóa phụ mở rộng liên quan đến từ khóa chính đó. –  Văn bản thay thế Hình ảnh (ALT): chứa từ khóa có trong tiêu đề của bài viết. – Đưa ra 5 câu hỏi và trả lời ngay bên dưới mỗi câu hỏi theo kiểu Câu hỏi thường gặp liên quan đến sản phẩm trên, lưu ý các câu hỏi phải bold đậm lên.
Tiếp sau đó, hãy viết lời giới thiệu để đăng Facebook dài khoản 100 từ, đặt ra vấn đề khó khăn mà khách hàng gặp, sau đó nêu giải pháp và tiện ích mà sản phẩm này đem lại. Sử dụng các icon ở đầu khối văn bản để tăng thú vị cho nội dung. Phần bài viết đăng Facebook hãy cho ra 2 biến thể nội dung khác nhau. ở cuối mỗi biến thể bài viết đăng Facebook phải có câu “Bài viết chi tiết tại đây !” (gắng link vào text có định dạng https://spamevabe.com/\[slug\] . ĐẶT BIỆT LƯU Ý sau: – Từ khoá PHẢI xuất hiện trong tiêu đề của bài viết và xuất hiện trong câu đầu tiên của đoạn văn đầu tiên của bài viết. – Từ khóa chính mà tôi cung cấp PHẢI xuất hiện trong phần mô tả ngắn (meta description). – Từ khóa chính mà tôi cung cấp PHẢI xuất hiện ít nhất trong 2 thẻ h2. – Từ khóa chính mà tôi cung cấp PHẢI xuất hiện trong ALT mổ tả hình ảnh. – Sau đây là tiêu đề và nội dung mẫu mà tôi muốn bạn tham khảo, hãy viết một bài viết có định dạng markdown về điều này: [từ khóa chính]: NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

[Tiêu đề tham khảo]: VÌ SAO NÊN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ?

 (Hãy cho tôi 2 biến thể tiêu đề khác)