...

Trở thành cộng tác viên Affiliate

liên kết tiếp thị cùng Nheoweb

Kiếm tiền hoa hồng trên mỗi lần bán hàng thành công mà bạn giới thiệu hoặc đăng ký khách hàng mới đối với các sản phẩm:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Cộng Tác Viên Affiliate

Không tiền cọc, không tốn phí ban đầu.

Bước 2: Nhận tài khoản đăng nhập trong email

Đăng nhập trang quản trị để lấy link tiếp thị liên kết và bắt đầu quảng bá, chia sẻ, đặt link trên website hoặc các trang mạng xã hội.

Bước 3: Khách hàng đặt mua sản phẩm

Thông qua link tiếp thị liên kết của bạn và thanh toán tiền thì bạn sẽ nhận được xx% trên số tiền khách hàng thanh toán.

- % Hoa hồng sẽ thay đổi theo doanh số đạt được với 3 cấp độ.

 • Giao lưu : 10% số tiền khách thanh toán
 • Basic : 25% số tiền khách thanh toán
 • Premium : 30% số tiền khách thanh toán (khi bạn đạt doanh số từ 30.000.000 VNĐ 

- Riêng với Tool trí tuệ nhân tạo thì tiền hoa hồng 800 VNĐ/đơn hàng hoàn tất.

Bước 4: Nhận tiền về tài khoản ngân hàng

nếu đạt mức 2.000.000 VNĐ.

Form đăng ký Cộng tác viên Affilate

Upload
Remove

  NHỮNG LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN CÙNG NHEOWEB

  Shopping cart
  Start typing to see products you are looking for.
  Shop
  Wishlist
  0 items Cart
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.