bảng giá hosting

Tặng thêm 3 tháng khi đăng ký các gói hosting

Chuyên Nghiệp

135.000 VNĐ /Tháng
 • Lưu trữ SSD :8 GB
 • CPU: 3 core
 • Ram: 2 GB
 • Băng thông khôn giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 5
 • Addon domain: 2

Chuyên Nghiệp ++

210.000 VNĐ /Tháng
 • Lưu trữ SSD :15 GB
 • CPU: 3 core
 • Ram: 2 GB
 • Băng thông khôn giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 8
 • Addon domain: 3

Doanh nghiệp

270.000 VNĐ /Tháng
 • Lưu trữ SSD :20 GB
 • CPU: 4 core
 • Ram: 3 GB
 • Băng thông khôn giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 10
 • Addon domain: 3

Thương mại điện tử

380.000 VNĐ /Tháng
 • Lưu trữ SSD :30 GB
 • CPU: 4 core
 • Ram: 4 GB
 • Băng thông khôn giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 15
 • Addon domain: 5